สพฐ.ยันไม่ทิ้งเด็กพิเศษแน่นอน

สพฐ.ยันไม่ทิ้งเด็กพิเศษแน่นอน

สพฐ.ยันไม่ทิ้งเด็กพิเศษแน่นอน วันนี้(26 ก.พ.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวถึงแนวทางเกื้อหนุนการมีงานทำของเด็กพิการ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ร่วมกับสถานประกอบการ ภาคเอกชน สถานศึกษาสำหรับคนพิการ รวมไปถึงกระทรวงการปรับปรุงสังคมพร้อมด้วยความแน่วแน่ของมนุษย์ ได้จัดเตรียมเด็กพิการที่เรียนอยู่ในสถานที่เรียนการศึกษาพิเศษ ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะวิชาชีพ นอกจากความสามารถความเข้าใจวิชาสามัญพื้นฐาน เพื่อสามารถดำรงชีพได้คราวหลังเรียนจบจากโรงเรียน ซึ่งเราจะต้องจัดเตรียมเพื่อเด็กมีความสามารถเฉพาะพื้นฐานงานอาชีพก่อนที่จะจบออกไป

เหตุเพราะนักเรียน ม.ปลาย จะบุกเบิกค้นพบแล้วว่า ตัวเองมีความสามารถด้านไหนหรือตั้งใจทำอาชีพอะไร ซึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือเตรียมความพร้อมให้ เลขาธิการ กพฐ. บอกต่อไปว่า จะอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่พบก่อนหน้านี้ คือ ถึงแม้ว่าเราจะฝึกให้เด็กมีความชำนาญอาชีพติดตัวแล้ว แต่ครั้งเด็กเรียนจบก็ยังเห็นว่า เด็กไม่รู้ว่าจะต้องไปทำงานอะไร ที่ไหน ถ้าว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการที่มีเมตตาจิตรับเด็กพิการไปทำงานโครงการก็คงไม่บรรลุผล

แต่ถือเป็นเคราะห์ดีของเมืองไทยที่มีผู้ประกอบการ ทั้ง ห้าง ร้าน โรงแรม หรือ ร้านอาหาร กว่า 30 แห่ง เห็นความสำคัญพร้อมกับมอบโอกาสรับเด็กพิการเข้าไปทำงาน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จพร้อมด้วยเป็นความดีงามที่เกิดขึ้นในเมืองไทย เป็นมิติที่สังคมควรทราบ โดยเฉพาะสิ่งที่หวังให้ผู้ปกครองที่มีลูกพิการด้านใดด้านหนึ่งรับรู้ด้วยว่า สังคมของเรายินดีช่วยดูแลลูกหลานของท่านเริ่มตั้งแต่เข้าเรียน จบแล้วมีงานทำ จึงอยากให้ผู้ปกครองกล้าที่จะก้าวออกมาให้พวกเราสอดส่องดูแล กับขอให้มั่นอกมั่นใจว่าทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมที่จะดูแลรักษาลูกหลานของท่าน “รมว.ศึกษาธิการ มีหลักการแน่ชัดหัวข้อการดูแลรักษาการศึกษาพิเศษว่า ต้องให้คำจำกัดความให้ชัดเจนว่าเราจะดูเด็กแต่ละชนิดยังไง พร้อมด้วยได้มอบให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เร่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและให้คำเสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรที่จะช่วยดูแลเด็กพิการโดยเฉพาะให้มีความกระจ่าง โดยเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ พร้อมทั้งมีสถานะที่จะทำงานได้คล่องตัวเพิ่ม ซึ่ง สพฐ.ก็เห็นชอบที่จะให้มีหน่วยงานสนใจประเด็นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้านหัวข้อเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็กำหนดให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเหมือนกัน แต่จนตอนนี้ก็ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการเลย ผมจึงมอบให้นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ.ไปดูข้อกฎหมาย สำหรับเตรียมข้อมูลเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ แล้ว “ดร.บุญรักษ์พูด

 

Author: ADMIN