สทศ.ชี้ควรกะเวลาเข้าสอบโอเน็ตม.6

สทศ.ชี้ควรกะเวลาเข้าสอบโอเน็ตม.6

สทศ.ชี้ควรกะเวลาเข้าสอบโอเน็ตม.6 สทศ.พร้อมจัดสอบโอเน็ต ม.6 ทั่วราชอาณาจักร 3-4 มี.ค.นี้ ย้ำเตือนเผื่อเวลาเข้าห้อบสอบ เนื่องด้วยอากาศเปลี่ยนแปลง-รถติด ส่วนโอเน็ตป.6-ม.3 รอบพิเศษ สอบต้นเดือนมีนาคม วันนี้(28ก.พ.)รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ตามที่สทศ.ได้จัดตรวจสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2560 สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.6 พร้อมกับ ม.3 ไปครั้งวันที่ 3-4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาบางท่านมิได้มาสอบ เพราะเกิดเหตุสุดวิสัย

ด้วยเหตุนั้นสทศ.จะจัดทดสอบโอเน็ตรอบพิเศษเรื่องเหตุสุดวิสัย ซึ่งช่วงนี้มียอดนักเรียนที่จะเข้าสอบรอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัย ดังนี้ ผู้เรียนชั้นป.6 ที่จะเข้าสอบ จำนวน 325 คน สอบวันที่ 6 มี.ค.2561 ประกาศผลวันที่ 25 มี.ค.2561ส่วนผู้เรียนม.3 เข้าสอบ จำนวน 378 คน สอบวันที่ 6-7 มี.ค.2561 ประกาศผลวันที่ 26 มี.ค. 2561 โดยมีสนามสอบ 10 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สุราษฎ์ธานีพร้อมกับอุบลราชธานี

รศ.ดร.สัมพันธ์ พูดต่อไปว่า สำหรับการสอบโอเน็ตของเด็กนักเรียนชั้น ม.6 ที่จะสอบในวันที่ 3-4 มี.ค.2561 มีจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 387,917 คน ประกาศผลสอบวันที่ 3 เม.ย. 2561 นั้น ขณะนี้สทศ.พร้อมที่จะจัดสอบเรียบร้อยแล้ว ฝากนักศึกษาใครๆที่จะเข้าสอบโอเน็ตขอให้ตั้งเนื้อตัวตัวให้พร้อม เป็นพิเศษการอ่านระเบียบการเข้าห้องสอบ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ว่ามีอะไรบ้าง ตลอดจนต้องทดสอบสนามสอบว่าอยู่ที่ไหน เพื่อได้เตรียมตัวพร้อมกับเผื่อเวลาในการเดินทาง เพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศแปรเปลี่ยนมาก อาจรถติด เพราะเช่นนั้นหากไม่มีการเตรียมให้พร้อมผู้เรียนก็อาจเสียสิทธิในการเข้าห้องสอบได้

 

Author: ADMIN