หมออุดม ย้ำจะผลิตครูมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หมออุดม ย้ำจะผลิตครูมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หมออุดม ย้ำจะผลิตครูมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ครั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ตนพร้อมด้วยผู้บริหารงาน ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการบริหารนโยบายการอุดมศึกษาเพื่อจะปรับปรุงท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี การมาเยี่ยมในหนนี้ ทำให้รับรู้ข้อมูลพร้อมกับภาวะปัญหาต่างๆ เป็นการสะท้อนผลติดตามการทำงานทำการ เพื่อที่จะรัฐบาลจะได้ช่วยค้ำจุนได้ถูกจุดต่อไป ในส่วนของ ศธ. ช่วงนี้มีแนวนโยบายสำคัญในการปฏิรูปอุดมศึกษา “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” โดยจะขอชักชวนมหาวิทยาลัยมาช่วยกันยกระดับพร้อมด้วยพัฒนาคน ต่อยอดจากฐานเดิมที่มีอยู่ตามความชำนาญ เป็นพิเศษในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเทคโนโลยี ที่เป็นความปรารถนาของเมือง ไม่จำเป็นต้องรอนักเรียนจบระดับมัธยมศึกษาอย่างเดียว สามารถจัดหลักสูตร 2 ปี เพื่อจะเพิ่มพูนความเข้าใจให้กับคนปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ไปด้วย

“มหาวิทยาลัยควรนำความอยากของตลาดพร้อมกับภาคอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เป็นที่ตั้ง คือการผลิตคนที่ปฏิบัติงานได้โดยฉับพลัน ตอบโจทย์บริบทพื้นที่ พร้อมด้วยมีการร่วมือกับภาคเอกชนอย่างเข้มข้นตลอดการผลิต เพื่อจะสร้างคน 4.0 ให้กับเมือง ฉับพลันจึงจะเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของคน มีผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจกับทำมวลรวมในประเทศขยับสูงขึ้น ช่วงช่วงนี้เป็นโอกาสที่เยี่ยมที่สุด ที่รัฐบาลจะช่วยส่งเสริมด้านการอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

พร้อมด้วยเป็นครั้งแรกที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนด้วย โดยจะค้ำจุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีบทสรุปการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือมีสาขาวิชาที่เด่นในการขยายเศรษฐกิจของพื้นที่ ทั้งนี้ทั้งนั้น ฝากให้ช่วยกันคิดตริตรองตลอดจนหารูปแบบ เพื่อที่จะคงความเป็นรากเหง้าของ มรภ.ไว้ให้ได้ คือการทำผู้สอนที่มีคุณภาพสูง มีเจตคติที่เยี่ยม ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตกำลังคนของประเทศชาติ เริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา ขอให้รวมพลังช่วยกันทวงคืนความเป็นเบอร์ 1 ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลับมาให้ได้โดยรวดเร็ว”นพ.อุดมพูด

 

Author: ADMIN