สพฐ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะเด็กสายอาชีพ

สพฐ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะเด็กสายอาชีพ

สพฐ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะเด็กสายอาชีพ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) บอกกล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผลิตกับพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงประเทศ รวมทั้งวางรากฐานความสามารถอาชีพให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดเตรียมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเสริมทักษะอาชีพให้เด็กสามารถพบตัวตนได้เมื่อจบชั้น ม.ต้น ด้วยการแนะแนววางพื้นฐานอาชีพพร้อมด้วยขยายมาตรฐานนักเรียนควบคู่ไปในแต่ละระดับช่วงชั้น โดยบุกเบิกจากระดับปฐมวัยที่มีการจัดรูปแบบบูรณาการผ่านความเชี่ยวชาญจากนิทาน หรือ เสริมจินตนาการจากอาชีพต่าง ๆ เพื่อเด็กมีจินตนาการอาชีพในภายหน้า ส่วนระดับประถมศึกษามีกิจกรรมสำรวจอาชีพ ระดับ ม.ต้น จะมีการจัดกิจกรรมเสนอแนะ การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนักศึกษารู้จักที่จะวิเคราะห์อาชีพ เกี่ยวตนเองกับการศึกษาพร้อมด้วยอาชีพได้ ส่วนระดับ ม.ปลาย จะมีการปฏิรูปความสามารถเฉพาะการตัดสินใจการเล่าเรียนต่อ เพื่อจะเป็นการวัดแววพร้อมทั้งเตรียมสู่การประกอบอาชีพจริงวันหน้า

“นายกฯมีนโยบายว่า ศธ.ต้องให้เด็ก ม.3 ทุกคนฝึกความชำนาญวิชาชีพ ซึ่งปีที่ผ่านมาก็เริ่มทำงานไปแล้ว แต่ในปีนี้เราเห็นว่า จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง สำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็ก โดยปูพื้นฐานให้เด็กค้นพบตัวเอง ขณะจบสิ้น ม.ต้นจะต้องทราบว่า ชอบหรือถนัดอะไร ซึ่งจะช่วยให้เด็กตัดสินใจได้แล้วว่า จะเล่าเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต้องรอให้อาชีวะมาดึงเด็กเรา แต่เราจะเตรียมความพร้อมให้ ”เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า สพฐ.จะเริ่มดำเนินการเรื่องการแนะแนวพื้นฐานอาชีพ ในปีการศึกษา 2561 โดยได้มีการสาธยายทำความเข้าใจกับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ไปแล้ว ดร.บุญรักษ์ บอกอีกว่า

นอกเหนือจากนี้จะมีการผลักดันให้สถานศึกษาเปิดรายวิชาเพิ่มเติมที่มีความหลายหลาก เป็นแบบชุดวิชาที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งชุด เช่นว่า ชุดขนมไทยซึ่งเด็กจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำขนมไทยอย่างหลายหลากแบบ เป็นต้น หรือจัดให้มีชุมชน หรือ การเล่าเรียนแบบโครงงานมากขึ้น เพื่อจะให้เด็กได้ฝึกความถนัดการคิด พินิจพิจารณาอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงจะส่งเสริมให้สถานที่เรียนใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนให้เยอะขึ้น สำหรับลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องมาจากที่ผ่านมาโรงเรียนอาจจะไม่สามารถสนองตอบความอยากการเรียนหนังสืออาชีพของผู้เรียนได้เต็มที่เพราะจำนวนคุณครูไม่พอ สถานศึกษาก็จะเปิดตามความพร้อมของอาจารย์ แต่ต่อไปนี้ สพฐ.ได้ปรับยุทธวิธีด้วยการใช้ไอซีทีช่วยอบรม โดยจะมีการจัดทำคลังบทเรียนทักษะอาชีพ คือ การสะสมอาชีพหรือสิ่งที่มีการสอนในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ หรือให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำ VTR สถานที่เรียนที่สำเร็จในการสอนอาชีพ เป็นต้น สำหรับให้เด็กสืบค้นพร้อมกับศึกษาเล่าเรียนตามความสนใจของแต่ละคน โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถศึกษาได้ตามที่สนใจ ไม่ใช่เปิดสอนตามที่ผู้สอนประสงค์อบรม ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

 

Author: ADMIN